Availability

Bute Park Cardiff City_of_Cardiff Wales
Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2008 yn cael ei chynnal yn ninas Caerdydd rhwng yr 2 - 9 Awst. Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn mynd yn ôl i 1176. Dywedir i'r Eisteddfod gyntaf gael ei chynnal dan nawdd Arglwydd Rhys yng Nghastell Aberteifi y flwyddyn honno. Yno, cynhaliwyd ymryson, a gwahoddwyd beirdd a cherddorion o bob cwr o'r wlad i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Rhoddwyd cadair wrth fwrdd yr Arglwydd i'r cerddor a'r bardd buddugol, traddodiad sydd yn parhau hyd heddiw yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!