Availability

Denbigh Denbighshire Wales
Click for more information
Bydd y Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych yn cael ei chynnal rhwng 03-10 Awst 2013 yng Ferm Kilford ger Dinbych. Mae'n lleoliad cyfleus ar gyfer y rhai sy'n teithio o bob cyfeiriad. Wedi'i leoli mewn ardal hardd a hanesyddol, mae yna ddigon i'w weld a'i wneud yn lleol. <br><br> Ar dydd Sadwrn 23 Mehefin 2012, daru nifer o bobl leol ymuno â'r Orsedd y Beirdd i ddathlu Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol 2013. Dangosodd hyn y bobl Dinbych, y sir ac ardaloedd cyfagos - a'r cyfan o Gymru - y gefnogaeth a'r brwdfrydedd sy'n bodoli yn Sir Ddinbych ar gyfer Eisteddfod 2013. <br><br> Ychydig iawn o ardaloedd sydd wedi croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol gymaint o weithiau ag Sir Ddinbych, ac yn 2013, bydd Cymru 'prif ŵyl yn dychwelyd i'r sir am y tro ar ddeg gwaith. <br><br> Mae gan Sir Ddinbych lle pwysig yn hanes yr Eisteddfod. Mae'r penderfyniad i greu sefydliad cenedlaethol o'r enw 'The Eisteddfod' ei gymryd yn Ninbych yn 1860, a gellid dadlau bod Dinbych yn gartref i Eisteddfod modern. <br><br> Un o'r pwyntiau mwyaf trawiadol am hanes yr ŵyl yn lleol yw bod y Goron a'r Gadair enillwyd gan fenywod am y tro cyntaf yn yr ardal hon. Dilys Cadwaladr ennillodd y Goron yn y Rhyl yn 1953, a bydd pawb yn cofio Mererid Hopwood ennill y Gadair yn Ninbych yn 2001.Mae'r proclamasiwn 2012 Mehefin fodd bynnag, ei effeithio gan dywydd gwael ar y diwrnod, oedd yn golygu bod y Seremoni Gyhoeddi ei hun ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden y dref, a Gorsedd y Beirdd yn gallu cerdded mewn gorymdaith drwy'r dref fel drefnwyd yn wreiddiol. <br><br> Y cam perfformiad ar Sgwâr y Goron, a'r cannoedd o blant a phobl ifanc yn perfformio trwy gydol y dydd, a reolir yn dal i ddenu torf fawr, ac y stondinau yn Neuadd y Farchnad mwynhau busnes yn gyflym drwy gydol y bore. <br><br> Mae yna lawer o siopau yn y dref sydd wedi cael ei brysur yn paratoi ar gyfer y diwrnod, gyda llawer yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ffenestr gwisgo, i ddangos cefnogaeth pobl fusnes leol, ac i ddangos y croeso sy'n bodoli yn lleol ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. <br><br> Yn y prynhawn, mae cannoedd o bobl yn dod i ddangos eu cefnogaeth ac i ymuno yn y paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod, sydd i'w gynnal yn Ferm Kilford ger Dinbych o 02-10 Awst 2013.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!