Fferm Kilford, Event Venues Denbigh, Denbighshire - Wales where to go, what to see and where to stay in Wales

Availability

Denbigh Denbighshire Wales
Click for more information
Er bod Fferm Kilford Dinbych yn fferm weithredol mae hefyd yn lleoliad ar gyfer Sir Ddinbych a'r Cyffiniau Eisteddfod sydd i'w chynnal rhwng 03-10 Awst 2013. Mae'n leoliad cyfleus ar gyfer rhai sy'n teithio o bob cyfeiriad. Wedi'i leoli yn y Fro hardd a hanesyddol ardal Clwyd, mae yna digon i'w weld a'i wneud yn lleol.Dim ond ychydig o ardaloedd sydd wedi croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol gymaint o weithiau ag Sir Ddinbych. Yn 2013, bydd gŵyl flaenllaw yn dychwelyd i'r sir am yr unarddegfed waith. Bydd eisteddfodwyr rheolaidd cofio bod Fferm Kilford ger Dinbych hefyd wedi cynnal gŵyl 2001 un Dinbych.
More Information >>
Featured Hotels
CLICK TO BOOK!