Digwyddiadau a pethau i wneud yng Nghymru, Rhagfyr 2006

Add to Favourites

 

 

Rhagfyr 2006

Tan 27 Ionawr 2007 - Arddangosfa: Arthur Bispo do Rosario - yn Oriel Mostyn, Vaughan Street, Llandudno. Am 50 mlynedd bu Bispo do Rosario yn obsesiynol greu’r gwrthrychau roedd o’r farn eu bod o werth eu cadw at Ddydd y Farn. Mae’r casgliad anhygoel hwn o faneri, siacedi, cerfluniau a chydosodiadau, bellach yn rhan o dreftadaeth genedlaethol
Brasil. Ffôn: (01492) 879201

Bob dydd Iau tan 21 Rhagfyr - Christmas Cracker Family Variety Show - rhywbeth at ddant pawb yn Neuadd y Dref Llandudno am 2pm. Tocynnau ar gael o Neuadd y Dref neu Ganolfan Croeso Llandrillo-yn-Rhos. Ffôn: 07968 957177

2 Rhagfyr - Gorymdaith Hud y Nadolig 2006 - Gorymdaith fawreddog draddodiadol y Nadolig, sy’n cael ei drefnu gan Gyngor Tref Llandudno, ynghyd â thrên tir a seremoni goleuo’r goleuadau Nadolig yn Neuadd y Dref Llandudno. Bydd yr orymdaith yn dechrau o Orsaf Trenau Llandudno am 4pm

2 Rhagfyr - Cerddoriaeth y Nadolig - Cyngerdd yn Eglwys Sant Paul, Rhiw Road, Bae Colwyn. 7.30pm. Tocynnau £10 i oedolion, £5 i blant

2 a 3 Rhagfyr - Teithiau Cerdded wedi’u harwain - Gwarchodfa Natur RSPB Conwy o 10am ymlaen. Ffôn (01492) 584091

2 a 3 Rhagfyr - Helfa Gelf Nadolig - Prosiect stiwdios agored gyda 33 o arlunwyr a chrefftwyr yn gwahodd y cyhoedd i ymweld â’u stiwdios. Ewch i www.helfagelf.org i gael rhagor o wybodaeth

2 - 23 Rhagfyr - Paentiadau Bychain a Chrefftau’r Nadolig - Academi Frenhinol Gymreig, Crown Lane, Conwy - Crefft gyfoes a phaentiadau o fri o Gymru gyfan. Ffôn (01492) 593413

5 a 6 Rhagfyr - “It’s a Right Song and Dance” - gan Llandudno Musical Productions yn Neuadd y Dref, Lloyd Street, Llandudno. Drysau ar agor am 7pm, y sioe yn dechrau am 8pm. Tocynnau £5 i oedolion, £3 i blant. Ffôn (01492) 879130

9 Rhagfyr - Ffair Nadolig - yng Nghanolfan Gadwraeth Natur Pensychnant, Conwy. Cyfle i chi gael gwneud eich siopa Nadolig a helpu i gefnogi cadwraeth natur leol 10am - 5pm. Ffôn: (01492) 592595

9 Rhagfyr - Addurniadau Nadolig yn Naturiol - Gwnewch eich addurniadau Nadolig eich hunan o ddeunyddiau naturiol a gasglwyd yn lleol. Cyfarfod am 3pm yng Nghanolfan Ymwelwyr y Gogarth, Llandudno. Bydd angen ffonio i gadw lle (01492) 575200

9 Rhagfyr – Cyngerdd Nadolig Côr Cymysg Dyffryn Conwy - Gloria Vivaldi a darnau o Messiah, yn Eglwys Sant Paul’s Church, Craig-y-Don 7.30pm. Tocynnau £7. Ffôn: (01492) 572995

9 /10 a 16/17 Rhagfyr - Arddangosiad Optegol - Gwarchodfa Natur RSPB Conwy 10am - 5pm. Ffôn: (01492) 584091

24 Rhagfyr - Noswyl Nadolig yng Nghonwy - Carolau yn Sgwâr Lancaster am 6pm yna gorymdaith i Gastell Conwy i gyfarfod Santa am 7pm a thân gwyllt ar ôl hynny

26 Rhagfyr - Clwb Llewod Llandudno Trochiad Blynyddol yn Môr - Cofrestru yng Ngwesty St George’s Hotel, Llandudno erbyn 10.30am, y ras ei hun i ddechrau am 11.30am. Ffurflenni noddi a chofrestru o Siop Elusen y Llewod, Madoc Street, Llandudno. Ffôn: (01492) 876674

27 Rhagfyr - Ffair Deganau a Threnau Llandudno - yn Venue Cymru, y Promenâd, Llandudno. 50 stondin yn gwerthu teganau, trenau model, llyfrau trafnidiaeth, ac yn y blaen 10.30am - 3.30pm. Ffôn: (01492) 545053

 

 

 Copyright 1998 - 2006 Bernard Wellings. this page was designed by walesdirectory.co.uk
walesdirectory home page.
.Home |
| Copyright © 2006|
Wales tourist information Wales tourist attractions Holiday Cottages in Wales Hotels in Wales Bed and Breakfast in Wales Towns in Wales and the Welsh Borders, tourist information, pictures, and a bit of history A selection of Welsh historic sites