Digwyddiadau a pethau i wneud yng Nghymru, Ionawr 2007

Add to Favourites

Self Catering Conwy County >

 

Ionawr 2007                                  English:            Cymraeg:

Tan 6 Ionawr - Arddangosfa Helfa Gelf yn Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Coetir Orllewinol

Tan 27 Ionawr - Arddangosfa: Arthur Bispo do Rosario - yn Oriel Mostyn, Vaughan Street, Llandudno. Am 50 mlynedd bu Bispo do Rosario yn creu’r gwrthrychau roedd yn credu eu bod yn werth eu hachub ar Ddydd y Farn. Mae’r casgliad anhygoel hwn o faneri, siacedi, cerfluniau a chydosodiadau, bellach yn rhan o dreftadaeth genedlaethol Brasil. Ffôn: (01492) 879201

Tan 3 Chwefror - Arddangosfa Helfa Gelf yn Llyfrgell Llandudno, Mostyn Street
1 Ionawr - Taith Gerdded y Cadeirydd, Grwp Cerddwyr Dyffryn Conwy - Cyfarfod ym Mharc Eirias, Bae Colwyn (SH 856 783) am 10.30am ar gyfer taith gerdded 7 milltir. Ffôn: (01492) 546847

6 a 7 Ionawr - Teithiau Cerdded Tywysedig - Yng Ngwarchodfa Natur RSPB Conwy o 2pm. Ffôn: (01492) 584091

7 Ionawr - Dawnsio Morris yn Nhafarn y Lion, Gwytherin. Gyda ‘Clerical Error’ a Dawnswyr Morris ‘Eryri’ o hanner dydd. Ffôn: (01745) 860123

13 a 14 Ionawr - Arddangosiad Optegol - Yng Ngwarchodfa Natur RSPB Conwy rhwng 10am a 5pm. Ffôn: (01492) 584091

20 Ionawr i 11 Chwefror - Arddangosfa RCA Ivor Davies - yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Crown Lane, Conwy. Arddangosfa syfrdanol ac unigryw o baentiadau gan un o arlunwyr amlycaf Cymru, yn archwilio hanes swynol mawrion gorffennol Cymru. Ffôn: (01492) 593413

22 Ionawr - Cogydd Iau Cymru Rownd Derfynol Ranbarthol Gogledd Cymru - yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo-yn-Rhos rhwng 10am a 1pm. Croeso i bawb wylio. Ffôn: (01492) 546666

27 Ionawr - Sgwrio’r Tywod - ar Draeth Pensarn. Mynd ati fel lladd nadroedd i lanhau’r traeth gyda’r amcan o glirio sbwriel o’r safle o fewn yr amser byrraf erioed. Mae gwobr ar gyfer yr unigolyn sy’n casglu’r domen fwyaf o sbwriel! Darperir cyfarpar casglu sbwriel. Cyfleusterau caffi gerllaw. Cyfarfod ym maes parcio traeth Pensarn (SH 943 786) am 2pm. Ffôn: (01492) 575200 (yn ystod oriau swyddfa)

27 Ionawr - Digwyddiad i’r Teulu - Yng Ngwarchodfa Natur RSPB Conwy rhwng 2pm a 4pm. Ffôn: (01492) 584091

27 a 28 Ionawr - Yr RSPB yn cynnal eu 28ain Gwylfa Adar yr Ardd. Treuliwch awr yn gwylio’r adar yn eich gardd neu barc lleol a chofnodwch yr hyn rydych yn ei weld. Bydd y canlyniadau’n rhoi syniad da i’r RSPB o sefyllfa bresennol adar yr ardd yng Nghymru a gweddill y DG. Am fwy o wybodaeth ewch i www.rspb.org.uk/birdwatch

Dydd Sadwrn olaf pob mis - Cerdded Trwy Hanes - Taith gerdded ar dir gwastad o amgylch Llanrwst, yn para tua 2 awr ac yn cyflwyno hanes y dref, wedyn bydd lluniaeth yn yr Elusendai. Croeso i Gwn a phlant. Cyfarfod yn Amgueddfa Elusendy Llanrwst, Tan yr Eglwys, Llanrwst am 12.30pm. £3 yr unigolyn. Ffôn: (01492) 642550

Am wybodaeth ar beth sy’n digwydd yn y theatr a’r sinema cysylltwch â’r lleoliadau’n uniongyrchol:
Venue Cymru, Llandudno Ffôn: (01492) 872000 www.venuecymru.co.uk
Theatr Colwyn, Bae Colwyn Ffôn: (01492) 532668 www.theatrcolwyn.co.uk
Cineworld, Cyffordd Llandudno Ffôn: 0871 220 8000 www.cineworld.co.ukCopyright 1998 - 2006 Bernard Wellings. this page was designed by walesdirectory.co.uk
walesdirectory home page.
.Home |
| Copyright © 2006|
Wales tourist information Wales tourist attractions Holiday Cottages in Wales Hotels in Wales Bed and Breakfast in Wales Towns in Wales and the Welsh Borders, tourist information, pictures, and a bit of history A selection of Welsh historic sites