Digwyddiadau a pethau i wneud yng Nghymru, Chwefror 2007

Add to Favourites

 

 

Chwefror 2007                                  English:            Cymraeg:

 

Tan 3 Chwefror - Arddangosfa Helfa Gelf yn Llyfrgell Llandudno, Mostyn Street 3 a 4 Chwefror - Teithiau Cerdded wedi’u harwain - Gwarchodfa Natur RSPB Conwy o 10am ymlaen. Ffôn (01492) 584091

10 a 11 Chwefror - Arddangosiad Optegol - Gwarchodfa Natur RSPB Conwy 10am - 5pm. Ffôn: (01492) 584091

Tan 11 Chwefror - Arddangosfa RCA Ivor Davies - yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Crown Lane, Conwy. Arddangosfa syfrdanol ac unigryw o baentiadau gan un o arlunwyr amlycaf Cymru, yn archwilio hanes swynol mawrion gorffennol Cymru. Ffôn: (01492) 593413

11 Chwefror - Ras 10K Nick Beer - Ras 10 cilomedr o gwmpas y Gogarth gan gychwyn o Bier Llandudno am 12 canol dydd a gorffen gyferbyn â Venue Cymru. Bydd tua 500 yn cymryd rhan. Rhaid i bob cystadleuydd fod yn 15 oed neu fwy. Tâl: £9 i aelodau; eraill: £10. Ffôn: 07967 119601

14 Chwefror - Tocio’r Coed - Teneuo coed onnen gydag offer tocio er mwyn iddynt gael mwy o le i dyfu, yng Ngwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn. Gwisgwch ddillad gweithio ac esgidiau cryf. Dewch â chinio gyda chi. Cwrdd: 9.30am, maes parcio Bryn Euryn, oddi ar Tan y Bryn Road, Llandrillo-yn-Rhos (SH 833 802). Parhad: Uchafswm o 6 1/2 awr. Ffôn: (01492) 575200 (yn ystod oriau swyddfa)

20 Chwefror - Cofnodi Planhigion yng Ngogledd Cymru - Lansio rhestr wirio newydd ar gyfer planhigion Sir Ddinbych gan Dr Jean Green yng Nghanolfan Gadwraeth Natur Pensychnant, Conwy o 7.30pm. Sgwrs a lluniaeth ysgafn i ddilyn. Ffôn: (01492) 592595

20 Chwefror - Rownd Derfynol Cogydd Ifanc Cymru - yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo-yn-Rhos rhwng 9am a 1pm. Ffôn: (01492) 546666 am fanylion

20 - 22 Chwefror - Pencampwriaethau Coginio Cenedlaethol Cymru - Gyda dros 50 o ddosbarthiadau a stondinau masnach. Ar agor i’r cyhoedd bob dydd. Yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo-yn-Rhos. Ffôn: (01492) 546666 am fanylion

20 - 22 Chwefror - Battle for the Dragon - Gyda Thimau Coginio Cenedlaethol Cymru, Canada a Chyprus. Yng Ngholeg Llandrillo Cymru, Llandrillo-yn-Rhos. Ffôn: (01492) 546666

21 Chwefror - Hwyl i’r Teulu o gwmpas Llangernyw - Mae’n hanner tymor! Bore o weithgareddau a thaith fer ar gyfer y plant i lunio map a dysgu am y Côd Cefn Gwlad a bywyd gwyllt yr ardal. Rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn ac mae’n rhaid archebu lle ymlaen llaw. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas a dewch â bwyd efo chi. Ffôn: (01492) 575290 (yn ystod oriau swyddfa)

24 Chwefror - Digwyddiad i’r Teulu - Yng Ngwarchodfa Natur RSPB Conwy rhwng 2pm a 4pm. Ffôn: (01492) 584091

24 Chwefror - 4 Mawrth - Wythnos Gwyl Dewi Sant - Wythnos o ddathlu gan gynnwys Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi, Gymanfa Ganu, Noson Lawen, sesiynau galw heibio yn yr iaith Gymraeg, chwaraeon, crefftau, a chelf yn ac o gwmpas Bae Colwyn. Ffôn: (01492) 536000

Dydd Sadwrn olaf pob mis - Cerdded Trwy Hanes - Taith gerdded ar dir gwastad o amgylch Llanrwst, yn para tua 2
awr ac yn cyflwyno hanes y dref, wedyn bydd lluniaeth yn yr Elusendai. Croeso i gwn a phlant. Cyfarfod yn Amgueddfa Elusendy Llanrwst, Tan yr Eglwys, Llanrwst am 12.30pm. £3 yr unigolyn. Ffôn: (01492) 642550

Am wybodaeth ar beth sy’n digwydd yn y theatr a’r sinema cysylltwch â’r lleoliadau’n uniongyrchol:
Venue Cymru, Llandudno Ffôn: (01492) 872000 www.venuecymru.co.uk
Theatr Colwyn, Bae Colwyn Ffôn: (01492) 532668 www.theatrcolwyn.co.uk
Cineworld, Cyffordd Llandudno Ffôn: 0871 220 8000 www.cineworld.co.uk

 

.Home |
| Copyright ©   Bernard Wellings   2007|
Wales tourist information Wales tourist attractions Holiday Cottages in Wales Hotels in Wales Bed and Breakfast in Wales Towns in Wales and the Welsh Borders, tourist information, pictures, and a bit of history A selection of Welsh historic sites